Vilkår og betingelser

Speedevent AS tilbyr forskjellige produkter og opplæring for motorsykel mijøet i Norge og Scandinavia.

•California Superbike School Scandinavia
• Banedager med instruksjon for bane- og gate motorsyklister.
• Produker til motorsykkler
• Eventuelle tilbuds kampanjer kan ikke benyttes på skole, kurs eller produkter som allerede har en redusert pris.

Angrerett

Angrer du et kjøp i vår nettbutikken, gjelder angrerettloven.
Ved bruk av angreretten ved kjøp av produkter har Speedevent AS og kjøper forpliktelser som skal følges innenfor angrerettlovens bestemmelser.
Utdrag fra angrerettloven:

• Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering er dette en kostnad som bæres av kunde(jf. Angrerettloven § 24).
• Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25)
• Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25).
• Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet..(jf Angrerettloven § 1).

Personvern

Persondata følger lov om Personopplysninger. Informasjonen som blant annet navn, adresse, telefon nr. og e-postadresse. Opplysninger om deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig og/eller videresolgt til andre.

Betalings detaljer håndteres direkte av Paypal, disse opplysningene er ikke lagret hos eller av oss.

California Superbike School og banedager

Ved påmelding bestilles den/de aktuelle skole/kurs dager og plassen er sikret når betalingen er gjennomført og mottatt på konto. Speedevent AS forbeholder seg retten til uten varsel og videre selge plasser som ikke er betalt. ved bestilling her i nettbutikken holdes plassen i 10 minutter før den frigjøres om den ikke betales.
Ved bestilling og betaling mottar du en epost med betalings bevis for det bestilte skole/kurs og det vil følge en link til informasjon om dagen.
Når skole/kursdagen er betalt er den bindene.
Ved avbestilling pr. epost til post@speedevent.no senest innen 30 dager før arrangementet, gis det 50% refusjon av totalbeløpet.
Avbestilling senere enn 30 dager før arrangementet refunderes ikke beløpet.
Skyldes avbestilling skade/sykdom vil vi utstede dokumentasjon om din påmelding for eventuell reiseforsikringen.
Bestilt plass kan i samråd med Speedevent selges til annen person som oppfyller de krav som stilles til skole/kursdagen. Det vil si om det er Level 3 må personen ha gjennomført Level 1 og 2 tidligere. Og kjøretøyet må oppfylle krav til dagen registrert/uregistrert.

Speedevent AS har inget ansvar om det skulle bli forsinkelser/kanselering av fly, ferje eller lignende for deltageren på vei til skole/kursdag.

Speedevent AS er ikke på noen måte ansvarlig for tyveri, brann, eller annen skade for motorsykler, dekk, deler, utsyr på Skole/kursdag.

Ved forsinkelse/avlysning av fly/transport for California Superbike School Coacher og personell forbeholder Speedevent AS seg retten til å gjennomføre skoledagen som en banedag hvor prisen blir justert ned for å kunne dekke kostnader til baneleie, flaggvakter, ambulanse og personell samt eventuell bespisning.

Værforhold

Speedevent AS har ikke kontroll på værforhold og vil prioriterer sikkerheten til førerene. Avlyses en skole/kursdag på grunn av uforutsette omstendigheter, inkludert ekstremvær. Dersom Speedevent får refundert kostnader vil vi kunne utbetale en refusjon for dagen.

Kjøring på eget ansvar.

Alle elever kjører på egen risiko og ansvar på banen. California Superbike School Level 1 til og med 4 er forsikrings godkjent i IF forsikring for deltagere som har forsikring der og benytter sin gateregistrerte motorsykkel.
Har du et annet selskap enn IF forsikring ta kontakt med selskapet og vi vil være behjelpelig å snakke med selskapet ang opplærings plan etc.
For uregistrerte kjøretøy gjelder ingen forsikring ut over forsikringen i lisensen som må løses som dekker fører.

Forhindret fra å kjøre eller oppmøte

Speedevent AS har intet ansvar hvis en deltaker ikke møter. Eller ikke kan kjøre hele- eller deler av dagen. Uavhengig av årsak (værforhold, arbeidsforhold, motorsykkelproblemer og helseproblemer) det vil ikke være noen refusjon.

Motorsykkel leie av Speedevent AS for deltagelse på Skole/kurs dag.

Deltageren betaler et depositum på NOK 7.000,- Dette kan gjøres i Nettbutikken (paypal) eller kontant beløpet refunderes når kjøretøyet leveres tilbake i den stand den ble utlevert.
Ved mindre skade/velt på leiesykkel, beholdes depositumet av Speedevent AS som egenandel for å rette skaden (velteklosser, kåpe, hendler, fotpinner etc).
Ved større skade på sykkel, motor, girkasse, feilder etc. må skaden dekkes i sin helhet. Sykkelen settes i samme stand den var ved utleietidspunkt for selvkost. Leietager kan etter ønske få reperasjonen utført av annen part forutsatt at det ikke påfører Speedevent AS ekstra kostnader. Dog skal kjøretøyet være tilbakelevert senest innen 30 dager etter skade.

Nettbutikk

Alle priser på produkter er inklusive mva, frakt kommer i tillegg.
Minstepris ved bestilling i nettbutikken er satt til NOK. 400,- + evt porto/frakt.

Reklamasjon

Ved reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, skal kjøper informere Speedevent AS via epost post@speedevent.no eller via telefon +47 413 15 100 før kunden sender oss varen. Kvittering/faktura for kjøpet skal alltid fremvises!
Skyldes feilen forhold på kundens side, byttes ikke produktet. Feil/mangler skal rapporteres snarest mulig senest 30 dager etter mottatt produkt.
Om kunden på eget initiativ, uten at dette er avtalt, utbedrer feilen, vil ikke Speedevent være ansvarlig for kostnadene dette har medført og garantien samt reklamasjonen bortfalle i sin helhet.