FORSIKRING 2019

Deltakelse på våre kurs er godkjent av forsikringsselskapene som er listet opp under. Er ikke ditt forsikringsselskap i listen må du ta kontakt med selskapet ditt selv og høre om din forsikringsavtale er gyldig ved deltakelse på førerutviklingskurs.

Husk at uavhengig av om ditt selskap er i listen under eller ikke er det du som er ansvarlig for å få inn i din forsikringspolise at du deltar på førerutviklingskurs.

KURSDATOER
2019