Førerutvikling.no

Forsikringsdekning

Forsikringsselskapene som er listet opp under dekker deltagelse på Førerutvikling.no.

Er ditt forsikringsselskap ikke på listen må du ta kontakt med selskapet og høre om din forsikringsavtale er gyldig ved deltakelse på våre førerutviklingskurs.

Husk at uavhengig av om ditt selskap er i listen under eller ikke er det du som er ansvarlig for å få inn i din forsikringspolise at du deltar på førerutviklingskurs.

KURSDATOER
2020